Регламент Центру надання адміністративних послуг м. Львова

Затверджено ухвалою № 4568 від 28.03.2024 «Про внесення змін до ухвали міської ради від 15.05.2014 № 3318 „Про утворення Центру надання адміністративних послуг м. Львова, затвердження Положення про Центр надання адміністративних послуг м. Львова та Регламенту Центру надання адміністративних послуг м. Львова“»

1. Загальні положення

1.1. Регламент Центру надання адміністративних послуг м. Львова (надалі — Регламент) визначає порядок організації роботи Центру надання адміністративних послуг м. Львова (надалі — ЦНАП), його територіальних підрозділів, віддалених (у тому числі пересувних) робочих місць адміністраторів, порядок дій адміністраторів ЦНАП та їх взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

1.2. ЦНАП у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, актами центральних та місцевих органів виконавчої влади, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, Положенням про ЦНАП та цим Регламентом.

1.3. У Регламенті терміни вживаються у значенні, наведеному у Законах України «Про адміністративні послуги».

1.4. Надання адміністративних послуг у ЦНАП здійснюється з дотриманням таких принципів:

1.4.1. Верховенства права, у тому числі законності та юридичної визначеності.

1.4.2. Стабільності.

1.4.3. Рівності перед законом.

1.4.4. Відкритості та прозорості.

1.4.5. Оперативності та своєчасності.

1.4.6. Доступності інформації про надання адміністративних послуг.

1.4.7. Захищеності персональних даних.

1.4.8. Раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг.

1.4.9. Неупередженості та справедливості.

1.4.10. Доступності та зручності для суб’єктів звернення.

1.5. На основі узгоджених рішень з суб’єктами надання адміністративних послуг у ЦНАП можуть надаватися адміністративні послуги безпосередньо такими суб’єктами.

2. Вимоги до приміщення, у якому розміщується ЦНАП

2.1. ЦНАП розміщується у зручному для суб’єктів звернення місці з розвинутою транспортною інфраструктурою.

2.2. На вході до приміщення (будівлі) розміщується інформаційна вивіска з позначенням «Центр надання адміністративних послуг м. Львова» або «Центр Дії», яке дублюється у тактильному вигляді та шрифтом Брайля. Позначення «Центр надання адміністративних послуг м. Львова» та «Центр Дії» можуть розміщуватися одночасно.

2.3. Облаштування ЦНАП здійснюється з дотриманням вимог щодо інклюзивності будівель і споруд, передбачених Державними будівельними нормами, стосовно їх доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.

2.4 Перед входом до приміщення розміщуються тактильні та контрастні позначки для осіб з інвалідністю з порушеннями зору.

2.5. Вхід до приміщень ЦНАП, який має сходи, облаштовується кнопкою виклику, пандусом та поручнями для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, а також місцями для тимчасового розміщення дитячих колясок.

2.6. У приміщенні ЦНАП облаштовується санітарна кімната з урахуванням потреб осіб з інвалідністю, зокрема тих, що пересуваються на кріслах колісних, та інших маломобільних груп населення.

2.7. На прилеглій до ЦНАП території облаштовуються місця для безоплатної стоянки автомобільного транспорту суб’єктів звернення, зокрема відповідно позначені місця для автотранспортних засобів, якими керують (в яких перевозяться) особи з інвалідністю, у кількості, визначеній Законом України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні». Будівлі, приміщення та стоянки ЦНАП облаштовуються з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення згідно з вимогами відповідних державних будівельних норм, стандартів і правил.

2.8. На прилеглих вулицях розміщуються інформаційні таблички, на яких зазначається місце розташування ЦНАП.

2.9. Приміщення ЦНАП поділяється на відкриту та закриту частини.

2.10. У відкритій частині здійснюється прийом, консультування, інформування та обслуговування суб’єктів звернення працівниками ЦНАП.

2.11. Суб’єкти звернення мають безперешкодний доступ до відкритої частини ЦНАП.

2.12. Відкрита частина містить:

2.12.1. Сектор прийому.

2.12.2. Сектор інформування.

2.12.3. Сектор очікування.

2.12.4. Сектор обслуговування.

2.13. Відкрита частина розміщується на першому поверсі будівлі.

2.14. Закрита частина призначена виключно для опрацювання документів, пошти, надання консультацій та здійснення попереднього запису суб`єктів звернення на прийом до адміністраторів за допомогою засобів телекомунікації (телефону, електронної пошти, інших засобів зв`язку), а також збереження документів, справ, журналів обліку/реєстрації (розміщення архіву).

2.15. Вхід до закритої частини ЦНАП суб’єктам звернення забороняється.

2.16. Закрита частина може розміщуватися на інших поверхах ніж відкрита частина.

2.17. Сектор прийому облаштовується при вході до приміщення ЦНАП та у ньому здійснюється загальне інформування і консультування суб’єктів звернення з питань роботи ЦНАП.

2.18. Сектор інформування облаштовується з метою ознайомлення суб’єктів звернення з порядком та умовами надання адміністративних послуг.

2.19. У секторі інформування розміщуються інформаційні стенди, постери (плакати) та/або інформаційні термінали в зручному для перегляду місці, що містять актуальну, вичерпну інформацію, необхідну для одержання адміністративних послуг, а також інформацію щодо можливостей отримання послуг он-лайн в електронному вигляді, інформацію щодо здійснення консультування підприємців.

2.20 У відкритій частині ЦНАП розміщується інформація, зокрема про:

2.20.1. Найменування ЦНАП, його місцезнаходження та місцезнаходження його територіальних підрозділів, віддалених робочих місць адміністраторів, номери телефонів для довідок, факсу, адресу веб-сайту, електронної пошти.

2.20.2. Графік роботи ЦНАП та його територіальних підрозділів, віддалених робочих місць адміністраторів (прийомні дні та години, вихідні).

2.20.3. Перелік адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП, його територіальні підрозділи, віддалені (у тому числі пересувні) робочі місця адміністраторів (в разі їх утворення), та відповідні інформаційні картки адміністративних послуг.

2.20.4. Строки надання адміністративних послуг.

2.20.5. Бланки заяв та інших документів, необхідних для звернення за отриманням адміністративних послуг, а також зразки їх заповнення.

2.20.6. Платіжні реквізити для оплати платних адміністративних послуг.

2.20.7. Супутні послуги, які надаються у приміщенні ЦНАП.

2.20.8. Прізвище, ім’я, по батькові керівника ЦНАП, контактні телефони, адресу електронної пошти.

2.20.9. Користування інформаційними терміналами (у разі їх наявності).

2.20.10. Користування автоматизованою системою керування чергою (у разі її наявності).

2.20.11. Положення про ЦНАП.

2.20.12. Регламент ЦНАП.

2.20.13. Графік прийому суб’єктів звернення посадовими особами міської ради (у разі проведення такого прийому в приміщеннях ЦНАП, його територіальних підрозділів, у приміщеннях, де розміщені віддалені робочі місця адміністраторів або на пересувних віддалених робочих місцях адміністраторів).

2.20.14. Графік надання консультацій, прийому суб’єктів звернень суб’єктами, які забезпечують консультування та прийом у приміщеннях ЦНАП.

2.20.15. Інформацію щодо можливостей отримання послуг он-лайн в електронному вигляді.

2.21. Сектор інформування облаштовується столами, стільцями, комп’ютерною технікою з вільним доступом до Інтернету та забезпечується канцелярськими товарами для заповнення суб’єктами звернення необхідних документів.

2.22. Для встановлення зворотного зв’язку із суб’єктами звернень в електронній формі у зазначеному приміщенні розміщується інформація, що містить гіпертекстові посилання та QR-коди на форми-опитувальники (анкети) для оцінювання суб’єктами звернення якості наданих їм адміністративних послуг, в тому числі на комп’ютерній техніці, у терміналах, інших технічних засобах, а також на відповідних веб-сайтах. Зазначена інформація розміщується окремо в секторах прийому, інформування, очікування та обслуговування, окрім того для висловлення зауважень та пропозиції у секторі інформування облаштовуються відповідні засоби (зокрема скриньки).

2.23. Сектор очікування розміщується в просторому приміщенні, площа якого визначається залежно від кількості осіб, які звертаються до ЦНАПу протягом дня, та облаштовується столами для оформлення документів та в достатній кількості стільцями, кріслами тощо.

2.24. Сектор очікування обладнується автоматизованою системою керування чергою, системою звукового інформування осіб похилого віку та осіб з інвалідністю з порушеннями зору.

2.25. У приміщеннях ЦНАП, його територіальних підрозділів, у приміщеннях, де розміщені віддалені робочі місця адміністраторів, та на пересувних віддалених робочих місцях адміністраторів створюються умови для оплати суб’єктами звернень адміністративного збору (зокрема, розміщуються банкомати, платіжні термінали (у тому числі POS-термінали, програмно-технічні комплекси самообслуговування).

2.26. У приміщенні облаштовуються зони самообслуговування для відвідувачів ЦНАП.

2.27. Сектор обслуговування утворений за принципом відкритості розміщення робочих місць. Для швидкого обслуговування суб`єктів звернень робочі місця адміністраторів можуть розподілятися за принципом прийому і видачі документів.

2.28. Кожне робоче місце для прийому суб’єктів звернення має інформаційну табличку з зазначенням номера такого місця.

2.29. Площа секторів очікування та обслуговування ЦНАП, його територіального підрозділу та приміщення, де розміщено віддалене робоче місце адміністратора, повинна бути достатньою для забезпечення зручних та комфортних умов для прийому суб’єктів звернення і роботи адміністраторів ЦНАП.

2.30. Перелік адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП, його територіальні підрозділи, віддалені (у тому числі пересувні) робочі місця адміністраторів (в разі їх утворення), повинен розміщуватися у доступному та зручному для суб’єктів звернення місці, у тому числі на інформаційному терміналі (у разі його наявності).

2.31. Адміністративні послуги у переліку групуються за моделлю життєвих ситуацій суб’єктів звернення та/або сферами правовідносин (законодавства), та/або суб’єктами надання адміністративних послуг.

2.32. Перелік адміністративних послуг, які надаються через територіальні підрозділи ЦНАП, віддалені (у тому числі пересувні) робочі місця адміністраторів (у разі їх утворення), затверджується міською радою, з врахуванням потреб суб’єктів звернення.

2.33. Бланки заяв, необхідні для замовлення адміністративних послуг, розміщуються на стендах-накопичувачах або стелажах із вільним доступом до них суб’єктів звернення або на веб-сайті міської ради.

2.34. Для забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктам звернення, які мають порушення слуху, до роботи ЦНАП може залучатися перекладач жестової мови.

2.35. У разі можливості на інформаційних терміналах розміщується голосова інформація та відеоінформація, а також здійснюється інформування в інший спосіб, який є зручним для осіб з інвалідністю, зокрема осіб з порушеннями слуху, зору, та інших маломобільних груп населення.

2.36. У разі надання адміністративних послуг через ЦНАП консультації з питань надання таких послуг проводяться (у тому числі представниками суб’єктів надання адміністративних послуг) виключно у ЦНАП, його територіальних підрозділах, на віддалених робочих місцях адміністраторів.

3. Інформаційна та технологічна картки адміністративних послуг

3.1. Керівник ЦНАП може вносити суб’єкту надання адміністративної послуги пропозиції щодо необхідності внесення змін до затверджених інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг (у тому числі для документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності).

3.2. У разі внесення змін до законодавства щодо надання адміністративної послуги суб’єкт її надання своєчасно інформує про це керівника ЦНАП, готує пропозиції щодо внесення змін до переліку адміністративних послуг та вносить зміни до інформаційних та/або технологічних карток згідно з законодавством України.

4. Робота інформаційного підрозділу ЦНАП

4.1. Для надання допомоги суб’єктам звернення у користуванні інформаційними терміналами та автоматизованою системою керування чергою (у разі їх наявності), консультування з загальних питань організації роботи ЦНАП та порядку прийому суб’єктів звернення у ЦНАП утворюється відділення для інформаційного забезпечення суб’єктів звернень (надалі — рецепція).

4.2. Рецепція:

4.2.1. Інформує за усним клопотанням суб’єкта звернення про належність порушеного ним питання до компетенції ЦНАП.

4.2.2. Консультує суб’єктів звернення щодо порядку внесення плати (адміністративного збору) за надання платних адміністративних послуг, надає інформацію про платіжні реквізити для сплати адміністративного збору.

4.2.3. Надає іншу інформацію та допомогу, які необхідні суб’єктам звернення до прийому їх адміністратором.

4.3. ЦНАП забезпечує роботу окремого розділу на офіційній веб-сторінці міської ради, де розміщується інформація, зазначена у цьому Регламенті, а також відомості про місце розташування ЦНАП, найближчі зупинки громадського транспорту, під’їзні шляхи, місця паркування, доступність ЦНАП для осіб з інвалідністю з порушеннями зору, слуху, опорно-рухового апарату, інша корисна для суб’єктів звернення інформація.

4.4. Суб’єктам звернення, які звернулися до ЦНАП (його територіальних підрозділів, до адміністраторів, що працюють на віддалених (у тому числі пересувних) робочих місцях, з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку), забезпечується можливість отримання інформації про надання адміністративних послуг у спосіб, що аналогічний способу звернення, або в інший вибраний суб’єктом звернення спосіб.

5. Керування чергою у ЦНАП

5.1. Суб’єкт звернення для прийому адміністратором ЦНАП реєструється за допомогою термінала в електронній системі керування чергою, (надалі — ЕСКЧ) отримує відповідний номер у черзі та очікує на прийом. ЕСКЧ може передбачати персоніфіковану реєстрацію суб’єкта звернення (із зазначенням його власного імені та прізвища).

5.2. У ЦНАП, його територіальних підрозділах, на віддалених (у тому числі пересувних) робочих місцях адміністраторів, може здійснюватися попередній запис суб’єктів звернення на прийом до адміністратора на визначену дату та час. Попередній запис може здійснюватися шляхом особистого звернення до ЦНАП, його територіальних підрозділів, адміністраторів ЦНАП, що працюють на віддалених (у тому числі пересувних) робочих місцях, або з використанням телефонного зв’язку та/або електронної реєстрації на окремому розділі офіційної веб-сторінки міської ради.

5.3. У разі відсутності ЕКСЧ з метою забезпечення зручності та оперативності обслуговування суб’єктів звернення у ЦНАП (його територіальних підрозділах, на віддалених (у тому числі пересувних) робочих місцях адміністраторів) вживаються заходи для запобігання утворенню черги гарантуючи дотримання принципу рівності суб’єктів звернення.

6. Прийняття заяви та інших документів у ЦНАП

6.1. Прийняття від суб’єкта звернення заяви та інших документів, необхідних для надання адміністративної послуги (надалі — вхідний пакет документів), та повернення документів з результатом надання адміністративної послуги (надалі — вихідний пакет документів) здійснюється виключно у ЦНАП або його територіальних підрозділах, віддалених (у тому числі пересувних) робочих місцях адміністраторів (в разі їх утворення).

6.2. Окремі завдання адміністратора, пов’язані з отриманням вхідного пакета документа, видачею результатів надання адміністративних послуг, можуть виконувати інші уповноважені посадові особи на яких покладено функції адміністратора.

6.3. У випадках, передбачених законодавством України, а також на вимогу суб’єкта звернення адміністратор ЦНАП складає заяву в електронній формі, друкує її та надає суб’єкту звернення для перевірки та підписання.

6.4. Прийняття заяв для отримання адміністративних послуг від фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб — підприємців, здійснюється незалежно від реєстрації їх місця проживання, крім випадків, передбачених законом.

6.5. Суб’єкт звернення має право подати вхідний пакет документів у ЦНАП (його територіальному підрозділі, віддаленому (у тому числі пересувному)) робочому місці адміністратора (в разі їх утворення) особисто, через представника (законного представника), надіслати його поштою (рекомендованим листом з описом вкладення) або у випадках, передбачених законом, за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку.

6.6. Заява для отримання адміністративної послуги в електронній формі подається через Єдиний державний веб-портал електронних послуг, у тому числі через інтегровані з ним інформаційні системи державних органів та органів місцевого самоврядування.

6.7. У разі, якщо вхідний пакет документів подається представником (законним представником) суб’єкта звернення, пред’являються документи, що посвідчують особу представника та засвідчують його повноваження.

6.8. Реєстрація та облік заяв, вхідних пакетів документів та оформлених результатів надання адміністративних послуг у ЦНАП, його територіальному підрозділі та на віддаленому (у тому числі пересувному) робочому місці адміністратора здійснюється централізовано через електронну систему документообігу.

6.9. Адміністратор ЦНАП здійснює реєстрацію вхідного пакета документів через внесення даних до системи документообігу в електронній формі. Після внесення даних справі присвоюється номер, за яким здійснюється її ідентифікація та який фіксується на бланку заяви і в описі вхідного пакета документів.

6.10. Адміністратор ЦНАП перевіряє відповідність вхідного пакета документів інформаційній картці адміністративної послуги, надає допомогу суб’єктові звернення у заповненні бланка заяви.

6.11. У разі, якщо суб’єкт звернення допустив неточності або помилки під час заповнення бланка заяви, адміністратор повідомляє суб’єкта звернення про відповідні недоліки та надає необхідну допомогу у їх усуненні.

6.12. Адміністратор ЦНАП складає опис вхідного пакета документів, у якому зазначаються інформація про заяву та перелік документів, поданих суб’єктом звернення до неї, у двох примірниках.

6.13. Суб’єктові звернення надається примірник опису вхідного пакета документів за підписом і з проставленням печатки (штампа) відповідного адміністратора, а також відмітки про дату та час його складення та висновком про відповідність пакета документів інформаційній картці.

6.14. Другий примірник опису вхідного пакета документів зберігається у матеріалах справи в електронній формі.

6.15. Адміністратор ЦНАПу після реєстрації вхідного пакета документів зобов’язаний інформувати суб’єкта звернення про:

6.15.1 можливий спосіб повідомлення про готовність результату адміністративної послуги;

6.15.2 можливий спосіб передачі результату адміністративної послуги (особисто, засобами поштового зв’язку, у тому числі кур’єром за додаткову плату, або телекомунікаційного зв’язку чи в інший вибраний суб’єктом звернення спосіб).

6.16. У разі коли вхідний пакет документів отримано засобами поштового зв`язку і він не містить інформації про прийнятний для суб`єкта звернення спосіб його повідомлення, адміністратор ЦНАПу не пізніше наступного робочого дня надсилає суб`єктові звернення опис вхідного пакета документів електронною поштою (та/або його відскановану копію) чи іншими засобами телекомунікаційного зв`язку або поштовим відправленням.

6.17. Після реєстрації вхідного пакета документів адміністратор ЦНАП формує справу у паперовій та/або електронній формі.

6.18. Інформацію про вчинені дії адміністратор ЦНАП вносить до реєстраційно-моніторингової картки системи документообігу в електронній формі (крім випадків, коли адміністратор є суб’єктом надання адміністративної послуги). Реєстраційно-моніторингова картка справи також містить відомості про послідовність дій (етапів), необхідних для надання адміністративної послуги, та залучених суб’єктів надання адміністративних послуг.

7. Опрацювання справи (вхідного пакета документів)

7.1. Після вчинення дій, передбачених у розділі 6 цього Регламенту, адміністратор ЦНАП зобов`язаний невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня з урахуванням графіка роботи суб`єкта надання адміністративної послуги, надіслати (передати) вхідний пакет документів суб`єктові надання адміністративної послуги, до компетенції якого належить питання прийняття рішення у справі, про що робиться відмітка в електронній системі документообігу із зазначенням часу, дати та найменування суб’єкта надання адміністративної послуги, до якого її надіслано, та проставленням печатки (штампа) адміністратора, що передав відповідні документи, та у разі потреби оформляється акт приймання-передачі.

7.2. Передача справ у паперовій формі від ЦНАП (його територіального підрозділу, віддаленого робочого місця адміністратора (в разі їх утворення) до суб’єкта надання адміністративної послуги здійснюється не менше ніж один раз протягом робочого дня, шляхом отримання справ представником суб’єкта надання адміністративної послуги.

7.3. Передача справ до суб’єкта надання адміністративної послуги може здійснюватися шляхом надсилання електронних копій оригіналів паперових документів (фотокопій) з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку, зокрема через систему електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів, передача справ у паперовій формі у такому разі не здійснюється, крім випадків, передбачених законодавством.

7.4. Після отримання справи суб’єкт надання адміністративної послуги зобов’язаний внести запис про її отримання із зазначенням дати та часу, прізвища, імені, по батькові відповідальної посадової особи до листа про проходження справи та до акта приймання-передачі (у разі його оформлення).

7.5. Контроль за дотриманням суб’єктами надання адміністративних послуг строків розгляду справ та прийняття рішень здійснюють адміністратори відповідно до розподілу обов’язків за рішенням керівника ЦНАП.

7.6. Суб’єкт надання адміністративної послуги зобов’язаний:

7.6.1. Своєчасно інформувати ЦНАП про перешкоди у дотриманні строку розгляду справи та прийнятті рішення, інші проблеми, що виникають під час розгляду справи.

7.6.2. Надавати інформацію на усний або письмовий запит (у тому числі через надсилання на адресу електронної пошти) адміністратора про хід розгляду справи.

7.7. У разі виявлення факту порушення вимог законодавства щодо розгляду справи (строків надання адміністративної послуги тощо) департамент адміністративних послуг інформує про це керуючого справами виконкому.

8. Передача вихідного пакета документів суб’єктові звернення

8.1. Суб’єкт надання адміністративної послуги невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня після оформлення результату надання адміністративної послуги, формує вихідний пакет документів, здійснює його реєстрацію та передає його до ЦНАП, про що зазначається в електронній системі документообігу та в акті прийому-передачі (у разі його оформлення) під підпис.

8.2. Адміністратор ЦНАП невідкладно у день надходження вихідного пакета документів або у наступний робочий день знімає заяву з контролю, повідомляє про результат надання адміністративної послуги суб’єкта звернення у спосіб, зазначений в описі вхідного пакета документів або заяві (телефоном, електронною поштою чи іншими засобами телекомунікаційного зв’язку). Дані про виконання документа (скан-копія результату адміністративної послуги) і зняття його з контролю вносяться до реєстраційно-моніторингової картки в електронній формі.

8.3. Вихідний пакет документів передається суб’єктові звернення особисто під підпис (у тому числі його представникові (законному представникові) у разі пред’явлення документа, що посвідчує особу та/або засвідчує його повноваження, або у випадках, передбачених законодавством, передається в інший прийнятний для суб’єкта звернення спосіб.

8.4. Інформація про дату отримання вихідного пакета документів суб’єктом звернення зберігається у матеріалах справи.

8.5. У разі незазначення суб’єктом звернення зручного для нього способу отримання вихідного пакета документів, відсутності відомостей про місце проживання (місцезнаходження) суб’єкта звернення та іншої контактної інформації та/або його неотримання в ЦНАП протягом трьох місяців відповідні документи передаються суб’єкту надання адміністративних послуг для архівного зберігання.

8.6. У разі, коли способом отримання результатів надання адміністративних послуг обрано засоби поштового зв’язку, такий документ відправляється рекомендованим листом з позначкою «Адміністративна послуга», яку проставляє працівник ЦНАП і передає представнику оператора поштового зв’язку за накладною під підпис.

8.7. У разі, якщо адміністративна послуга надається невідкладно, адміністратор ЦНАП реєструє інформацію про результат розгляду справи в електронній формі, невідкладно формує вихідний пакет документів та передає його суб’єктові звернення.

8.8. Відповідальність за несвоєчасне та неналежне надання адміністративних послуг несуть суб’єкти надання таких послуг та у межах повноважень адміністратори і керівник ЦНАП.

8.9. Інформація про кожну надану адміністративну послугу та справу в електронній формі (відскановані документи), зокрема заява суб’єкта звернення, результат надання адміністративної послуги зберігається у ЦНАП, його територіального підрозділу, приміщенні, де розміщено віддалене робоче місце адміністратора.

8.10. У разі надання адміністративної послуги за допомогою державних реєстрів інформація про послугу зберігається у відповідному реєстрі.

8.11. Всі матеріали справи у паперовій формі зберігаються у суб’єкта надання адміністративної послуги.

8.12. Суб’єкт звернення може відкликати свою заяву про надання адміністративної послуги до моменту прийняття рішення у справі, крім випадків, визначених законодавством. Адміністратор ЦНАП невідкладно у день надходження такої заяви здійснює її реєстрацію.

8.13. Суб’єкт надання адміністративної послуги невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня після отримання заяви про відкликання, повертає оригінали документів, подані для надання адміністративної послуги, до ЦНАП, про що зазначається в листі про проходження справи та в акті приймання-передачі (у разі його оформлення).

8.14. Адміністратор ЦНАП невідкладно у день надходження оригіналів документів від суб’єкта надання адміністративної послуги повідомляє про це суб’єкту звернення. Відкликання заяви про надання адміністративної послуги здійснюється з врахуванням процедур, визначених у розділі 6 цього Регламенту.

9. Особливості діяльності територіального підрозділу ЦНАП, адміністратора ЦНАП, який працює на віддаленому робочому місці

9.1. Рішення про розміщення територіального підрозділу, віддаленого (у тому числі пересувного) робочого місця адміністратора приймається виконавчим комітетом відповідно до вимог, зазначених у розділі 2 цього Регламенту.

9.2.Територіальний підрозділ, віддалене робоче місце адміністратора розміщується на першому або другому поверсі будівлі за умови створення належних умов для безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до такої будівлі.

9.3. Територіальний підрозділ ЦНАП, адміністратор ЦНАП, що працює на віддаленому (у тому числі пересувному) робочому місці, можуть обслуговувати населення одного або кількох старостинських округів.

9.4. У приміщенні територіального підрозділу, приміщенні, де розміщене віддалене робоче місце адміністратора, або на пересувному віддаленому робочому місці адміністратора забезпечується розміщення актуальної, вичерпної інформації, необхідної для одержання адміністративних послуг, з дотриманням вимог, встановлених пунктами 2.20, 2.32 цього Регламенту.

9.5. Територіальний підрозділ, приміщення, де розміщено віддалене робоче місце адміністратора (крім пересувного віддаленого робочого місця адміністратора), облаштовуються місцями для очікування суб’єктами звернень.

10. Особливості діяльності пересувних віддалених робочих місць адміністраторів

10.1. Пересувне віддалене робоче місце адміністратора призначене для проведення виїзного надання адміністративних послуг суб’єктам звернення із застосуванням сервісу «Мобільний адміністратор».

10.1.1. Обслуговування проводиться адміністратором за місцем проживання / перебування суб’єкта звернення (житло, заклад охорони здоров’я, заклад соціального захисту тощо) за допомогою ручного мобільного комплекту програмних та технічних засобів з вільним доступом до Інтернету.

10.2. Формування комплекту програмних та технічних засобів, що використовуються на пересувному віддаленому робочому місці адміністратора, здійснюється залежно від адміністративних послуг, які надаються на такому робочому місці.

10.3. Захист інформації на віддаленому робочому місці адміністратора здійснюється відповідно до вимог законодавства у сфері захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах.

10.4. Порядок роботи віддаленого робочого місця адміністратора та перелік категорій суб’єктів звернення, яким можуть надаватися адміністративні послуги на ньому, затвердження рішення виконавчого комітету.