Куди звернутись для отримання допомоги від депутатів Львівської міської територіальної громади?

 • 343

У новому році по-новому здійснюється порядок надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям Львівської міської територіальної громади.

Отримати допомогу від депутатів Львівської МТГ можуть мешканці громади, у тому числі особи з інвалідністю, багатодітні сім`ї, одинокі матері, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, а також військовослужбовці, які беруть/брали безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави, які потребують лікування у зв’язку з пораненням, контузією, каліцтвом або іншими захворюваннями, та тимчасово перебувають на лікуванні у медичних закладах на території Львівської міської територіальної громади.

Для отримання допомоги потрібно звернутися із заявою безпосередньо до депутата Львівської міської ради на особистому прийомі.

До заяви додаються такі документи:

 1. Копія паспорта громадянина України/копія паспорта з безконтактним електронним носієм (ID карта) з наявним оригіналом довідки про реєстрацію місця проживання (перебування).
 2. Копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).
 3. Довідка, яка підтверджує реєстрацію місця проживання (перебування) особи на території Львівської міської територіальної громади.
 4. У разі наявності актуальної інформації у Реєстрі Львівської міської територіальної громади (надалі — Реєстр) відділ соціального захисту управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики самостійно долучає витяг з Реєстру про зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб до пакета документів, які подає заявник.
 5. Довідки про доходи заявника та членів його сім`ї за попередні шість місяців, що передують місяцю звернення (у разі, якщо працездатна особа працездатного віку не працює, подається документ, що засвідчує тимчасову непрацездатність, або копія трудової книжки тощо, окрім військовослужбовців).
 6. Документ, який підтверджує певний соціальний статус заявника (у разі наявності).
 7. Інші додаткові документи за бажанням заявника (залежно від обставин, що склалися).
 8. Інформація (повідомлення) про відкриття та обслуговування рахунку в установі уповноваженого банку.
 9. Копія довідки (інші документи) про проходження військової служби.
 10. Медичні документи (довідки тощо), надані медичним закладом, розташованим на території Львівської міської територіальної громади, що засвідчують потребу у лікуванні.
 11. Медичні документи (довідки тощо), надані медичним закладом, розташованим на території Львівської міської територіальної громади, що засвідчують потребу у лікуванні.

Ознайомитись із всіма депутатами Львівської МТГ зможете на інформаційному порталі депутата за посиланням https://www.lvivrada.gov.ua/

Згідно Ухвали № 3686 від 23.08.2023 «Про внесення змін до ухвали міської ради від 15.03.2007 № 676 «Про затвердження Положення про надання одноразової матеріальної допомоги на виконання депутатських повноважень для мешканців Львівської міської територіальної громади».